Секоја успешна онлајн приказна почнува со
регистрација на .mk домен!

ПРВ ЧЕКОР   Проверете дали саканиот домен е слободенНајдобрата цена за регистрација на .mk домен во Македонија!

Од 2015та година!


www.


.mk
799 денари
549 денари
.com.mk
799 денари
549 денари
.org.mk
799 денари
549 денари
.edu.mk
799 денари
549 денари
899 денари
899 денари
899 денари
899 денари
Корисник
Како се врши наплата за регистрација?
Администратор
Наплатата може да се изврши на два начина и тоа; наплата онлајн со платежна картичка или наплата на фактура. Изборот за начин на плаќање се врши при сетирање на доменот. Доколку повеќе ви одговара регистрација на домен со пополнување на писмено барање за регистрација, истото можете да го превземете на следниов линк.
Корисник
Како да регистрирам .com.mk, .org.mk или .edu.mk домен?
Администратор
Регистрацијата на горенаведените домени исто така може да се изврши онлајн, автоматски, со тоа што е потребно по извршената регистрација да ни доставите барање за регистрација со печат од правното лице за потврда на дејноста.