Linux
98% избираат Linux
Gnome XL
LINUX
1
Домени
5 GB / NVMe
Простор

Сообраќај / мес.
1499 ден/год
повеќе
Tauren XL
LINUX
3
Домени
15 GB / NVMe
Простор

Сообраќај / мес.
2499 ден/год
повеќе
Worgen XL
LINUX

Домени
50 GB / NVMe
Простор

Сообраќај / мес.
3999 ден/год
повеќе
Windows
2% избираат Windows
Gnome
WINDOWS
1
Домени
1 GB
Простор

Сообраќај / мес.
1499 ден/год
повеќе
Tauren
WINDOWS
1
Домени
5 GB
Простор

Сообраќај / мес.
2999 ден/год
повеќе
Worgen
WINDOWS
3
Домени
10 GB
Простор

Сообраќај / мес.
6999 ден/год
повеќе
E-mail
Gnome
MAIL
1
Домени
5GB
Простор

Сообраќај / мес.
699 ден/год
повеќе
Tauren
MAIL
6
Домени
10GB
Простор

Сообраќај / мес.
1099 ден/год
повеќе
Worgen
MAIL

Домени
30GB
Простор

Сообраќај / мес.
1999 ден/год
повеќе
Зошто веб хостинг од Земи.мк?
Земи.мк користи стабилни, брзи и безбедни веб хостинг сервери со NVMe дискови за екстремнa брзина на Вашите веб страници!
Што велат корисниците?
Дури 100% од корисниците на веб хостинг од Земи.мк се задоволни од услугите и ги обновуваат истите во зависност од своите потреби!