Веб Хостинг : Земи.мк
  • +389 (70) 777-402
  • info@zemi.mk

Linux
98% избираат Linux
Gnome
LINUX
1
Домени
2 GB / SSD
Простор
200 GB
Сообраќај / мес.
999 ден/год
повеќе
Tauren
LINUX
3
Домен
10 GB / SSD
Простор
1024 GB
Сообраќај / мес.
1999 ден/год
повеќе
Worgen
LINUX

Домен
30 GB / SSD
Простор
3072 GB
Сообраќај / мес.
2999 ден/год
повеќе
Windows
2% избираат Windows
Gnome
WINDOWS
1
Домени
1 GB
Простор

Сообраќај / мес.
999 ден/год
повеќе
Tauren
WINDOWS
1
Домен
5 GB
Простор

Сообраќај / мес.
2999 ден/год
повеќе
Worgen
WINDOWS
2
Домен
20 GB
Простор

Сообраќај / мес.
9999 ден/год
повеќе
E-mail
Gnome
Mail
1
Број на мејл адреси
5GB
Простор
699 ден/год
повеќе
Tauren
Mail
5
Број на мејл адреси
15GB
Простор
999 ден/год
повеќе
Worgen
Mail

Број на мејл адреси
30GB
Простор
1999 ден/год
повеќе