• +389 70 77 74 02
  •  info@zemi.mk


Полиса за приватност


1. Веб сервисот Земи.мк е сопственост на Вортехс Медиа. (во текстот подолу „Ние“)

2. Во оваа полиса се наведени начините на управување и користење на Вашите лични податоци од наша страна и страна на нашите бизнис партнери со цел реализирање и подобрување на нашите услуги.

3. Оваа полиса во иднина може да биде променета и е валидна од моментот кога е објавена на нашиот веб сервис. Одговорност на секој посетител е да ја проверува периодично за промени.

4. Ние Вашите лични податоци нема да ги споделуваме со трети лица (освен нашите бизнис партнери, објаснување подолу). Пристап до овие податоци имаат и државните институции кои се одговорни за надзор на нашето работење.

5. Кои информации се зачувуваат во нашата база наподатоци.

При регистрација на нашиот сервис ќе бидете прашани да ги оставите слените податоци:

5.1. За физичко лице:

Кориснично име, име, презиме, е-маил адреса, адреса (улица, поштенски број, населено место, општина), телефонски број , IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона.

Овие податоци ќе бидат јавно прикажани на веб страницата на МАРнет. Во случај на користење на сервисот истите ќе бидат споделени и со МАРнет, македонската академска истражувачка мрежа која се јавува како регулаторно тело при регистрација на врвниот македонски .mk домен. Дел од податоците (IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона) освен од наша страна ќе бидат споделени и со нашите соработници чии технологии се имплементирани на нашиот сервис со цел прибирање информации за посетеност и други статистики.

5.3. За правно лице

Кориснично име,

кратко име на компанијата,

долго име на компанијата,

Даночен број и жиро сметка на правното лице,

(податоци за лицето за контакт)* име*, презиме*,

е-маил адреса (улица, поштенски број, населено место, општина), адреса, телефонски број,

Овие податоци ќе бидат јавно прикажани на веб страницата на МАРнет. Во случај на користење на сервисот истите ќе бидат споделени и со МАРнет, македонската академска истражувачка мрежа која се јавува како регулаторно тело при регистрација на врвниот македонски .mk домен. Дел од податоците (IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона) освен од наша страна ќе бидат споделени и со нашите соработници чии технологии се имплементирани на нашиот сервис со цел прибирање информации за посетеност и други статистики.

5.4. За нерегистрирани посетители:

IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона.

Овие информации нема да бидат јавно прикажувани. Ќе бидат користени од наша страна и од страна на нашите соработници чии технологии се имплементирани во нашиот серис, со цел прибирање информации за посетеност и други статистики.

6. Дел од информациите ќе бидат искористени и во маркетинг цели од наша страна или страна на нашите соработници чии технологии се имплементирани на нашиот сервис.

7. При самата посета на сервисот во вашиот компјутер ќе биде креирана мала текстуална датотека наречена „Колаче“ (Cookie) која ќе ни овозможи подобра статистика и подобрена услуга за нашите посетители. Во дадени моменти вакви датотеки можат да остават и технологиите од нашите соработници кои се интегрирани на нашиот сервис. Доколку преку Вашиот прелистувач ги оневозможите овие датотеки дел од услугите на сајтот нема да Ви бидат достапни.

8. Ние ќе се трудиме најдобро што можеме да ги заштитиме Вашите лични податоци. Во случај на кражба, измена или јавно објавување на истите од трети лица, одговорноста нема да ја префрлите на Земи.mk и Вортехс Медиа ДОО, нема да превземете никакви правни мерки или да барате оштета.

9. Ние нема да бараме или зачувуваме податоци од Вашите платежни картички. Одговорноста за тие податоци ја превзема банката и CaSys чии услуги ги користиме.

10. Малолетни лица помлади од 18 години не смеат да го користат нашиот сервис.

11. Доколку повеќе не сакате да бидете дел од нашиот сервис испратете порака на info@zemi.mk и Вашите податоци ќе бидат избришани од нашата база на податоци во целост.

12. Доколку не се согласувате со оваа полиса за приватност напуштете го сервисот и во иднина не пристапувајте на истиот.

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ВОРТЕХС МЕДИА:
Костадин Стојчев
Телефонски број: +389 70 777 402
e-mail: kosta@zemi.mk

КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
ДПТУ ВОРТЕХС МЕДИА ДОО Валандово
ул.29ти Ноември бр.21, 2460 Валандово, С.Македонија.