Трансфер на домен кон Земи.мк

   Направи трансфер со еден кликШто е ЕПП код?

ЕПП или авторизациски код е лозинка која ја генерира регистрарот при регистрација. Доколку сакате да преминете кон Земи.мк потребно е да го побарате ЕПП кодот од вашиот досегашен регистрар.

Дали ќе се промени датата на валидност за доменот или некои од информациите за истиот?

Не. Датата на валидност на доменот останува непроменета исто како и сите останати информации од претходно.