Секоја успешна онлајн приказна почнува со
регистрација на .mk домен!

ПРВ ЧЕКОР   Проверете дали саканиот домен е слободенНајдобрата цена за регистрација на .mk домен во Македонија!

Од 2015та година!


www.


Или добијте бесплатна регистрација на .mk домен со некој од „Pro“ хостинг пакетите. Повеќе.
.mk
799 399 денари
649 денари
.com.mk
799 399 денари
649 денари
.org.mk
799 399 денари
649 денари
.edu.mk
799 399 денари
649 денари
1.099 денари
1.099 денари
1.299 денари
1,299 денари

Во друштво на најдобрите!
Премиум домени регистрирани во Земи.мк:

Премиум домен
Премиум домен
Премиум домен
Премиум домен
MARnet
Земи.мк е овластен .mk домен регистрар!
Земи.мк е овластен регистрар за врвниот .mk домен од страна на „МАРнет“, македонската академска истражувачка мрежа.
Асоцијација за електронска трговија на Македонија
Земи.мк е верификуван е-трговец!
Земи.мк е верификувано правно лице, кое се занимава со е-трговија, од страна на „Асоцијацијата за електронска трговија на Македонија“.

Што е домен?

Домен е името на вашата Веб страница пр.: zemi.mk. Домен е различно од Веб хостинг. За креирање на Веб страница потребни се и домен и Веб хостинг пакет. За тоа што е споделен Веб хостинг можете да прочитате на следниот линк.

Зошто да регистрирам .mk домен во Земи.мк?

Земи.мк е официјален .mk домен регистрар, кој нуди регистрација и обнова на .mk домени по најдобрата цена на пазарот во Македонија, со овластување за вршење на дејноста домен регистрар од страна на МАРнет.

Корисник
Како се врши наплата за регистрација?
Администратор
Наплатата може да се изврши на два начина и тоа; наплата онлајн со платежна картичка или наплата на фактура. Изборот за начин на плаќање се врши при сетирање на доменот. Доколку повеќе ви одговара регистрација на домен со пополнување на писмено барање за регистрација, истото можете да го превземете на следниов линк.
Корисник
Како да регистрирам .com.mk, .org.mk или .edu.mk домен?
Администратор
Регистрацијата на горенаведените домени исто така може да се изврши онлајн, автоматски, со тоа што е потребно по извршената регистрација да ни доставите барање за регистрација со печат од правното лице за потврда на дејноста.