Пребарување на домени
www.


.mk
799 ден.
549 ден.
.com.mk
799 ден.
549 ден.
.org.mk
799 ден.
549 ден.
.net.mk
799 ден.
549 ден.
.edu.mk
799 ден.
549 ден.
.мкд
799 ден.
549 ден.
Корисник
Како се врши наплата за регистрација?
Администратор
Наплатата може да се изврши на два начина и тоа; наплата онлајн со платежна картичка или наплата на фактура. Изборот за начин на плаќање се врши при сетирање на доменот. Доколку повеќе ви одговара регистрација на домен со пополнување на писмено барање за регистрација, истото можете да го превземете на следниов линк.
Корисник
Како да регистрирам .com.mk, .org.mk или .edu.mk домен?
Администратор
Регистрацијата на горенаведените домени исто така може да се изврши онлајн, автоматски, со тоа што е потребно по извршената регистрација да ни доставите барање за регистрација со печат од правното лице за потврда на дејноста.